Înlocuire rețea publica apa potabila pe calea Griviței (tronson cuprins intre str. Buzești si calea Victoriei), sector 1, București

La fiecare proiect pe care îl începem sunt foarte importante toate etapele necesare ca acesta sa se desfășoare la înalte standarde de siguranță – atât pentru echipa noastră cat si pentru participanții la trafic, disconfort minim pentru cei din jur, dar si un impact minim asupra mediului înconjurător.

Lucrările constau in înlocuirea rețelei publice de apa potabila de joasa presiune Dn 150 mm si Dn 200 mm existente cu țeavă de PEID De 225 mm pe o lungime aproximativa de 900 ml.

In cadrul proiectului au fost executate nu mai puțin de 10 legături cu conductele adiacente deja existente. Înlocuirea rețelei publice de apa potabila s-a executat prin săpătură deschisa.

La finalizarea lucrării, banda de circulație afectata a fost reabilitata integral.

Timpul de execuție: 9 luni (Septembrie 2019 – Mai 2020).

După cum puteți observa in pozele din galerie o lucrare se desfășoară astfel: montare semnalizare rutiera/pietonala, spargerea terasamentului, îndepărtarea stratului vegetal, asigurarea pereților (daca este cazul), asigurarea traficului pietonal/rutier dirijat (daca este cazul), execuția lucrării propriu zise, umplerea gropii formate, compactarea materialului vegetal, adăugare si compactare strat agregate minerale, turnare si egalizare beton, refacerea caii de rulare cu material bituminos, refacerea marcajelor rutiere (daca este cazul), curățarea atenta a zonei, eliminarea semnalizărilor rutiere provizorii.