Înlocuire rețea publica de canalizarea si rețea apa potabila pe str. Galaction (intre b-dul Ion Mihalache si imobil nr.54, sector 1, București

La fiecare proiect pe care îl începem sunt foarte importante toate etapele necesare ca acesta sa se desfășoare la înalte standarde de siguranță – atât pentru echipa noastră cat si pentru participanții la trafic dar si disconfort minim pentru cei din jur.

Lucrările constau in înlocuirea rețelei publice de canalizare existente Dn 30 cm cu un canal de tuburi PVC 315 mm pe o lungime aproximativa de 200 ml si un tronson de tuburi de beton cu mufa Dn 30 cm pe o lungime aproximativa de 40 ml.

Datorita situației existente in teren pe un alt tronson cu o lungime de aproximativ 30 ml s-a folosit o procedura tehnica de reabilitare al acestuia prin cămășuire, executata împreuna cu partenerii noștri de la “Blejkan”.

Înlocuirea rețelei publice de apa potabila s-a executat prin săpătură deschisa pe o lungime aproximativa de 250 ml cu o țeavă PEID 125 mm, iar subtraversarea bulevardului Ion Mihalache pe o lungime aproximativa de 40 ml s-a executat prin foraj orizontal dirijat cu un diametru de 315mm.

La finalizarea lucrării, strada a fost reabilitata integral.

Timpul de execuție: 8 luni (Octombrie 2019 – Mai 2020).

După cum puteți observa in pozele din galerie o lucrare se desfășoară astfel: montare semnalizare rutiera/pietonala, spargerea terasamentului, îndepărtarea stratului vegetal, asigurarea pereților (daca este cazul), asigurarea traficului pietonal/rutier dirijat (daca este cazul), execuția lucrării propriu zise, umplerea gropii formate, compactarea materialului vegetal, adăugare si compactare strat agregate minerale, turnare si egalizare beton, refacerea caii de rulare cu material bituminos, refacerea marcajelor rutiere (daca este cazul), curățarea atenta a zonei, eliminarea semnalizărilor rutiere provizorii.