Tehnici speciale de reabilitare folosite de RDC-GC

Metodele/tehnologiile de realizare a reabilitării conductelor şi canalelor în sistem TT (sau “no dig” în terminologia internaţională), au următoarele avantaje importante:

  • Creşterea vitezei de execuţie şi reducerea costurilor de investiţie
  • Reducerea dificultăţilor în trafic.
  • Protejarea celorlalte reţele subterane.
  • Reducerea emisiilor de NOx, CO2, SOx etc de cca 35 ori pe durata realizării lucrărilor de reabilitare, după aprecierea Asociatiei Nationale Nord Americane a utilizatorilor de tehnologii TT (NAST)

Cost social – partea de cost a lucrărilor, necuprinse în deviz, plătite indirect de către populaţia implicată afectată de construirea lucrărilor subterane (lucrări publice sau nu) cum ar fi: 13 întreruperea/limitarea traficului (aşteptare/ocolire – deci consum suplimentar de combustibil, zgomotul claxoanelor, îngreunarea intervenţiei serviciilor de urgenţă etc), accidentele suplimentare (în trafic sau cu pietoni), reducerea/pierderea afacerilor din cauza blocării/restrângerii accesului (publicului, mărfii etc), poluarea mediului (zgomot, praf, aspectul peisagistic, distrugerea pomilor etc).

Metode  curent utilizaţe în reabilitarea conductelor

Înlocuirea conductei/canalului cu un tub ambutisat – în original Swagelining-SWG – tehnologie prin care se introduce un tub din material plastic într-un tub existent în pământ;

Reabilitare cu tub sudat în spirală – în original SWR – Spiral Wound Pipe sau SPR- Spiral Pipe Rehabilitation; tehnologie de introducere a unei conducte noi în interiorul unui colector vechi/existent;

Introducerea conductei orizontale prin batere – în original Pipe Ramming – PRM, tehnologie de introducere a unei conducte în poziţie orizontală, prin batere cu o maşină specială, de tip ciocan pneumatic;

Introducerea unui tub nou în conducta/canal existentă prin distrugerea tubului existent – în original – Pipe Bursting (cracking/spliting) – PB, tehnologie de introducere a unui tub nou într-un tub existent de diametru mai mic;

Microtunelare – în original microtuneling MT – tehnologie de realizare a unei galerii orizontale prin forare cu o maşină specializată (MTBM – MicroTunel Boring Machine) în vederea introducerii unei conducte/canal;

Căptuşirea pe loc cu elemente tubulare – în original – Sliplining (SL) – termen general pentru metoda de introducere a unui tub nou într-un tub existent

Căptuşirea unei conducte cu tub cu memorie termică – în original Sliplining; tehnologie de introducere a unui tub de PE condiţionat, după o deformare prealabilă importantă (reducerea secţiunii cu până la 50%) într-o conductă/canal veche ce trebuie reabilitată;

Reabilitare prin căptuşire cu răşină fixată – în original CIPP – Cured în Place Pipe; tehnologie de căptuşire a unei conducte/canal, îngropate, cu ajutorul răşinii fixată pe un suport textil;