Ce trebuie sa știi despre construcții civile?

Nu este un secret faptul că domeniul construcțiilor a luat amploare, în ultimii ani. Odată cu acesta și cerințele pieței. Statistic, se construiește mai mult și, comparativ cu alți ani, se construiește mai durabil și mai calitativ, grație celor mai noi inovații in domeniu.

Creativitatea și tehnologia se îmbină perfect pentru ca toate tipurile de construcții civile să-și îndeplinească scopul: asigurarea unor condiții perfecte pentru habitat.

Fie ca ne referim la construcții rezidențiale, construcții agricole sau socio-culturale, normele de calitate sunt aceleași: durabilitate și estetică; funcționalitate și rezistentă.

 Ce sunt construcțiile civile?

Construcțiile se împart în două mari categorii: clădirile sau construcțiile civile și construcțiile inginerești. Clădirile sau construcțiile civile, industriale şi agricole adăpostesc oameni şi alte viețuitoare, activitatea omenească, de intemperiile atmosferice (viscol, ger, vânt, ploaie, arșița soarelui etc.) făcând posibilă adaptarea la mediul geografic atât de variat şi cu clime atât de diferite. Pe scurt, clădirile sunt acele construcții care adăpostesc o activitate umană.

Construcțiile inginerești sunt toate celelalte construcții, căi de comunicații terestre şi pe apă, construcțiile hidrotehnice şi subterane, liniile de transport ale energiei electrice etc.

Clasificarea unor construcții civile

Construcțiile civile îndeplinesc diferite procese funcționale, ca de exemplu: locuire, învățământ, cultură, sănătate, ocrotire socială, sport, comerț și altele similare. Criteriile de diferențiere ale acestora sunt, printre altele: numărul de oameni care utilizează spațiul creat, structura spațiului funcțional, compartimentările interioare( care rezulta corespunzător funcțiunii sau destinației) etc.

Pe scurt, factorul om, factorul activitate omenească și factorul natură influențează direct concepția asupra construcțiilor civile.

Din categoria construcții civile fac parte clădirile de locuit. Acestea sunt create pentru a răspunde necesitaților domeniului privat. Construcțiile de tip civil trebuie să fie bine individualizate și, totodată, să fie ușor reparabile. Construcțiile civile necesită spații funcționale de dimensiuni medii sau restrânse și sunt utilizate de un număr redus de persoane.

Când vorbim despre construcții civile vorbim despre realizarea unor condiții de confort optime activității omului, printre care: condiții de temperatură, iluminare, umiditate, zgomot, etc.

Construcții civile-Alte criterii de clasificare

Construcțiile civile se mai împart și în funcție de alte criterii, astfel:

  • După structura de rezistență (cu structură rigidă, cu structură elastică, structuri mixte)
  • După rezistența la foc (rezistente, semirezistente, semicombustibile, combustibile, inflamabile)
  • După materialele din care se execută (lemn, cărămidă, beton armat monolit sau semifabricat, metal, materiale mixte)
  • După metodele tehnologice de realizare (tradiționale sau moderne)

Un alt criteriu care stă la baza clasificării construcțiilor este importanța lor. Astfel, există patru categorii de importanță:

Clasa 1: construcții  de importanță vitală pentru societate (spitale, stații de pompieri, clădiri pentru unități administrative, clădiri de patrimoniu, etc.)

Clasa 2: construcții de importanță deosebită (școli, grădinițe, creșe, săli de spectacole, săli sportive, biserici, etc.).

Clasa 3: construcții de importanță normală (clădiri de locuit, hoteluri, pensiuni, etc.)

Clasa 4: construcții de importanță redusă (construcții agrozootehnice de importanță redusă, construcții civile și industriale care adăpostesc bunuri de mică valoare și în care lucrează un număr restrâns de persoane).

Pentru a răspunde necesitaților de confort, o construcție civilă trebuie să răspundă unui set de cerințe. Mai exact, să poată fi realizată pe orice tip de structură (beton armat, zidărie, metal sau lemn), să se poate adapta cu ușurință la condiționările terenului, să permită organizarea și reorganizarea spațiului interior (compartimentarea și recompartimentarea), să asigure consumuri reduse de energie și, nu în ultimul rând, să permită personalizarea ca formă, cât și la nivel de finisaje (interior/exterior).

Care sunt cele mai importante condiții tehnice pentru construcții civile?

Orice construcție sau element de construcție trebuie să satisfacă un ansamblu de condiții tehnice sau cerințe tehnico-economice principale. Cele mai importante dintre acestea sunt:

  • durabilitatea în timp (este determinată în funcție de materialele utilizate)
  • robustețea structurală
  • rezistența la foc (reprezintă capacitatea construcției de a-și menține integritatea în cazul izbucnirii unui incendiu, un anumit interval de timp prescris)
  • rezistența și stabilitatea construcției
  • condiții fizice și igienice, arhitectonice, economico-organizatorice etc.
  • condiții de ordin arhitectural (trebuie să asigure un aspect plăcut)

O construcție civilă nu înseamnă doar patru pereți și un acoperiș. Pentru cei mai mulți dintre noi, o construcție civilă înseamnă un cămin, locul pe care îl denumim acasă, ori locul în care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi și unde avem nevoie de confort deplin. Pentru construcții civile conform standardelor, firmele de profil dispun de tehnologie performantă, materiale adecvate și ingineri constructori cu viziune. Astfel că, orice proiect de construcții civile, indiferent de cerințele specifice, de complexitate, ori de dimensiuni, devine realitate.